Autor Tema: Pravilnik 1. Hrvatske bass lige  (Posjeta: 1469 )

0 Članova i 1 Gost pregledava ovu temu.

ribolovac natanane

  • Gost
Pravilnik 1. Hrvatske bass lige
« : 25. 08. 2009. 13:59 »
Na osnovu članka 22. točka 5 Statuta HŠRS Skupština na sjednici od 20.12.2003. godine donosi:

PRAVILNIK
o natjecanjima u disciplini “lov PASTRVSKOG GRGEČA „ (Micropterus Salmoides)


Uvodni dio
Članak 1.
Ovaj Pravilnik regulira organizaciju, sustav natjecanja, te pravila discipline Ribolov pastrvskog grgeča ili skraćeni naziv HBL (Hrvatska Bass liga) (dalje HBL)

Pravila o organizaciji i provođenju natjecanja
Članak 2.
Natjecanja u ribolovu pastrvskog grgeča mogu se organizirati na tekućim i stajaćim vodama.
Na prijedlog vijeća ligaša konačnu odluku o broju kola lige u natjecateljskom ciklusu donosi Upravni odbor HŠRS.

Članak 3.
Pravo natjecanja u HBL imaju članovi udruga HŠRS koji do utvrđenog roka dostave HŠRS-u prijavu za natjecanje i uplate kotizaciju propisanu za ovu disciplinu od Upravnog odbora HŠRS. Uplaćena kotizacija koristiti će se za pokrivanje troškova natjecanja prema troškovniku menagmenta HBL, a eventualni višak sredstava su namjenska sredstva za nastup na Svjetskom prvenstvu u lovu pastrvskog grgeča.
Natjecanje se može organizirati kao pojedinačno ili ekipno (klupsko) ili međunarodno . Kada se natjecanje organizira kao ekipno svaka se ekipa mora sastojati od dva člana. Ukoliko se iz istog ribolovnog kluba prijavi više natjecatelja svaka pojedinačna ekipa sastavljena od dva člana dobiti će redi broj. Natjecanje isključivo postaje pojedinačno ako se na njega prijavi manje od 20 natjecatelja. Strani državljani imaju pravo nastupa u HBL samo ako je natjecanje ekipno i pod uvjetom da ih je u ekipi najviše 50 % i njihov rezultat boduje se samo za ekipni plasman, a bodove za njihov pojedinačni plasman nitko ne dobiva.

Članak 4.
Službene osobe na natjecanjima, imenuju se iz najbliže okoline mjesta natjecanja uz poštivanje sudačkih rangova i iskazane kvalitete, a to su:
a) Predstavnik organizatora je manager HBL, ili druga osoba koju imenuje management HBL
Njegove dužnosti su da nadgleda ispravnost odvijanja natjecanja, te da na uočene propuste upozorava domaćina i pomaže u provođenju natjecanja. Po završetku natjecanja potpisom na dnevniku natjecanja potvrđuje ispravnost odvijanja natjecanja, te dodjeljuje nagrade. Po održanom natjecanju, a najkasnije u roku od 7 dana podnosi HŠRS-u izvješće o natjecanju i prilaže dnevnik natjecanja sa rezultatima .
b) Vrhovni sudac - imenuje ga Management HBL. Njegove dužnosti su da: upravlja organizacijom natjecanja, određuje zadatke drugim sucima i kontrolira njihov rad, za prekršaje odredbi ovog Pravilnika izriče kaznene mjere opomene i diskvalifikacije (izriče ih temeljem slobodnog sudačkog uvjerenja uz točno navođenje nešportskog ponašanja koje je dovelo do kažnjavanja), predsjednik je žirija natjecanja, te proglašava rezultate natjecanja. Po završetku natjecanja potpisom na dnevniku natjecanja potvrđuje ispravnost odvijanja natjecanja.
c) Tajnik natjecanja - imenuje ga organizator sa ciljem da obavlja sve administrativne poslove na natjecanju.
d) Startne suce - po potrebi imenuje ih organizator, a obavljaju sve poslove neophodne za uspješnu provedbu natjecanja. U slučaju nedostatka sudaca natjecatelj bass lige također može nastupiti u ulozi suca ako je prije toga položio sudački ispit.

Članak 5.
Domaćin natjecanja dužan je: ishoditi potrebne dozvole za izvođenje natjecanja, osposobiti stazu za natjecanja tako da se od povreda zaštite sudionici natjecanja i gledatelji. a tijekom natjecanja osigurati liječnika radi eventualne hitne liječničke intervencije.
Ekipe su obvezne osigurati svoje natjecatelje od posljedica nesretnog slučaja, u protivnom natjecatelji nastupaju na natjecanju na osobnu odgovornost.

Članak 6.
Natjecatelji prijavljeni u skladu sa raspisom za natjecanje dužni su prijaviti svoj dolazak domaćinu natjecanja najkasnije 120 minuta prije početka natjecanja.
Nakon prijave dolaska na natjecanje izvlači se ždrijeb startnih mjesta za natjecatelje, odnosno za ekipe u slučaju ekipnog natjecanja.
Ždrijebanjem rukovodi vrhovni sudac natjecanja.

Članak 7.
Natjecanje traje sedam sati, a početak označava vrhovni sudac na jasan i dostupan način. Natjecatelj tijekom natjecanja ne smije koristiti nikakvo prijevozno sredstvo
Prvih 15 minuta natjecatelji počinju natjecanje na izvučenom startnom mjestu, a poslije sudačkog znaka slobodno se mogu kretati po stazi. Pri tom razmak između natjecatelja mora biti minimalno 8 metara. Kolo lige se prekida u slučaju više sile (veće nevrijeme i sl.), a ako je prije prekida trajalo najmanje četiri sata rezultati će se priznati kao konačni.

Članak 8.
Svaki ulov startni sudac bilježi u svoju startnu listu i listu natjecatelja, i obje moraju potpisati taj natjecatelj i startni sudac. U slučaju da na natjecanju natjecatelji nastupaju u ulozi startnog suca također moraju imati startnu listu na kojoj bilježe ulov drugog natjecatelja a isti bilježe i u listu natjecatelja. Ako je natjecatelj nastupa i u ulozi startnog suca tada smije vagati i upisivati ulov samo natjecatelju s kojim nije u ekipi.

Članak 9.
U slučaju da broj upisanih riba na startnoj listi startnog sudca nije jednak broju riba u startnoj listi natjecatelja, natjecatelju se priznaje manji broj ulovljenih riba.

Članak 10.
Na natjecanju se boduje samo ulov pastrvskog grgeča (Micropterus salmoides).
Riba mora biti ulovljena za usta, a ostali načini kvačenja udicom znače ne priznavanje ulova i strogo su zabranjeni .

Članak 11.
Natjecatelj je dužan ribu prihvatiti podmetačem ili rukom za donju usnu i pozvati suca da izvaže ulov, u slučaju da suca nema u blizini natjecatelj je dužan ribu staviti u čuvaricu ( ne metalnu) i sačekati dolazak suca a nakon vaganja trenutno pustiti ribu u vodu. Strogo je zabranjeno bacanje ribe sa visine. Nošenje ribe po natjecateljskoj stazi je zabranjeno. Ne poštivanje navedenih odredbi kažnjavati će se opomenom ili diskvalifikacijom (ovisno o težini prekršaja) od suca koji istu mora zabilježiti u svoju startnu listu i u listu natjecatelja.
Natjecatelj mora sam izvući ribu ili uvući je u podmetač. Nitko mu pri tom ne smije pomagati sa strane.
Zabranjene su naprave za prihvaćanje ribe koje ozljeđuju ribu (gaf i sl.)
Tijekom natjecanja natjecatelj ne smije ulaziti u vodu niti iz vode loviti.

Pribor
Članak 12.
Natjecanje se odvija priborom, kojeg čine:
- prut po slobodnom izboru, najveće dužine do 3.05 m,
- rola po slobodnom izboru (stacionirana ili multirola)
- najlon ili špaga (upredenica) po slobodnom izboru i promjera po slobodnoj procijeni natjecatelja.

Članak 13.
Na natjecanju su dozvoljene uobičajene varalice za lov pastrvskog grgeča. Na varalicu je dozvoljeno dodati pork trailer i tretirati ju površinskim premazima i uljima.
Na natjecanju zabranjen je: Ribolov mušičarskim priborom i svi tipovi hranjenja ribe.

Članak 14.
Minimalna mjera za pastrvskog grgeča iznosi 25 cm a mjeri se od vrha glave do kraja sklopljenog repne peraje. Svaka riba kraća od toga ne uzima se u obzir za vaganje.
Sve ribe koje uginu ili su jače oštećene neće se uzeti u obzir za vaganje

Bodovanje i plasmani na natjecanjima
Članak 15.
1 - Pojedinačni poredak
Na natjecanju boduje se pet najvećih ulova svakog natjecatelja na način da se svaki ulov važe. Poredak se utvrđuje na osnovu veće težine ulovljene ribe.
Natjecatelji koji su jednaki po težini ulovljene ribe dijele plasman, koji je jednak zbroju njihovih plasmana podijeljenom sa brojem takovih natjecatelja. (Primjer: natjecateljima od 3. do 5. mjesta zbroj plasmana 3+4+5=12, dijeli se sa brojem natjecatelja. Dakle svi dijele 4 mjesto, tj. svaki od natjecatelja ima po 4 boda.).
Prednost za veću športsku nagradu ima. natjecatelj koji ima veći broj riba (do 5), a ako su i u tome jednaki bolji je natjecatelj koji je ulovio težu ribu. Ako su i u tome jednaki odlučujući je manji startni broj
Za pojedinačni plasman u ligi pojedinačni plasmani sudionika jednog kola od 1. - n boduju se bodovima 1- n ( n = broj sudionika pojedinačne lige). Pojedinac ako izostane sa jednog kola liga natjecanja na propuštenom natjecanju boduje se sa n+1 bodova.
Ekipni poredak
Utvrđuje se na osnovu zbroja bodova članova ekipe ostvarenih u kolu lige i to tako da je tim sa najmanjim zbrojem bodova prvi, itd.
U slučaju jednakih bodova timovi će biti klasificirani prema ukupnoj težini ulovljenih riba istog para, a ako su i dalje jednaki onda prema najvećoj težini ostvarenoj od jednog natjecatelja i to tako da se prvo uzimaju u obzir natjecatelji sa rednim brojem jedan, a ako su i dalje jednaki uspoređuju se natjecatelji sa rednim brojem dva.

Članak 16.
Konačni plasman lige za pojedince određen je manjim zbrojem osvojenih bodova iz pojedinih kola lige. Ako su u ligi dva ili više pojedinaca jednaki po zbroju bodova, po plasmanu bolji je pojedinac koji je u cijelom ciklusu lige ostvario veću težinu ulova, a ako su i u tome jednaki bolji je pojedinac koji je u cijelom ciklusu lige ostvario veći broj ulovljenih riba. Ako su dotični natjecatelji i dalje isti boljeg natjecatelja određuju kriteriji po slijedećem redoslijedu: veća težinu ribe u prvom kolu, veća težina u drugom kolu, itd..
Ekipni plasman u ligi utvrđuje se na osnovu zbroja ekipnih plasmana ostvarenih u svim kolima lige i to tako da je tim sa najmanjim zbrojem bodova prvi, itd. U slučaju izjednačenosti timovi će biti klasificirani prema ukupnoj težini ulovljenih riba ekipa u ligi, a ako su i dalje jednaki onda prema najvećoj težini ostvarenoj u prvome kolu, zatim u drugome itd.

Žiri natjecanja
Članak 17.
Žiri natjecanja čini tri člana (predstavnik organizatora, vrhovnog suca i predstavnika domaćina natjecanja..
Svi prigovori žiriju moraju se najaviti u roku od 15 minuta nakon proglašenja rezultata, a u narednih 15 minuta mora uslijediti pismena potvrda.
Uz svaki pismeni prigovor upućen žiriju mora se priložiti kaucija od 200,00 kn. U slučaju da žiri ne uvaži prigovor kaucija se prosljeđuje u blagajnu HŠRS, a ako se prigovor uvaži kaucija se vraća.

Organizacija natjecanja i formiranje reprezentacije
Članak 18.
Šest najbolje plasiranih natjecatelja iz liga natjecanja stječu pravo nastupa u sastavu reprezentacije Hrvatske na svjetskom prvenstvu u lovu pastrvskog grgeča, pod uvjetom da najmanje tri od plasiranih imaju položeni ispit za voditelje čamaca. U protivnom pravo nastupa u reprezentaciji stječe prvi slijedeći natjecatelj koji ima položen ispit za voditelja čamaca, itd
Ukoliko plasirani ribolovci odustanu, ne mogu ili ne žele sami snositi troškove daljnjeg nastupa, u reprezentaciji, ili ne mogu ili ne žele nabaviti potrebnu opremu za nastup na Svjetskom prvenstvu, ili iz drugih razloga na koje uz trenera i kapetana ukaže menadžment discipline, zamjenjuje ih sljedeći natjecatelj ili natjecatelji po plasmanu u prvenstvu Hrvatske. Konačnu odluku o sastavu reprezentacije koja će nastupiti na svjetskom prvenstvu u tekućoj godini i na ostalim natjecanjima donosi Upravni odbor HŠRS ovisno o raspoloživim sredstvima.
Za izbor i rad s reprezentacijom odgovornost snose menadžer i trener reprezentacije, koji su ujedno i članovi reprezentacije, a po potrebi i rezerve na natjecanju.

Upravljanje HBL
Članak 19.
a) Vijeće ligaša - čine ga članovi HBL kao tijelo koje će davati prijedloge Upravnom odboru HŠRS o svim važnijim odredbama iz područja interesa HBL kao što su: predlaganje izmjena Pravilnika HBL i drugih važnijih odluka nužnih za organiziranje HBL, izbor managera, kapetana reprezentacije za lov pastrvskog grgeča, odnosno voditelja reprezentacije, donosi Program rada HBL i financijski proračun HBL, visinu registracija i kotizacije za slijedeću kalendarsku godinu; te isti predlaže HŠRS; usvaja izvješća o djelatnosti Managementa, te imenuje i daje razrješenje članovima toga tijelima; raspravlja i o drugim pitanjima od važnosti za HBL. Donosi odluke većinom glasova nazočnih. Svoje ovlasti može prenijeti na Management.
b) Managment – sačinjavaju ga manager lige, kapetan i trener reprezentacije koje imenuje Upravni odbor HŠRS na mandat do kraja mandata tijela koje ga je imenovalo, te četiri člana koje između sebe bira Vijeće ligaša HBL. Menagment je izvršno tijelo HBL koje obavlja poslove između dvije sjednice Vijeća ligaša HBL, koje vodi i upravlja HBL-om u skladu s međunarodnim pravilima za ovu disciplinu, s ovim Pravilnikom, Statutom HŠRS i zakonskim propisima RH. Management odlučuje o sazivanju Vijeća najmanje jednom godišnje, kojem predlaže: izmjene i dopune ovoga Pravilnika; visinu kotizacije i godišnji plan prihoda i rashoda; godišnji plan rada, podnosi izvješće o svom financijsko materijalnom poslovanju u protekloj godini. Management pronalazi i ugovara aranžmane sa potencijalnim sponzorima, organizira djelatnosti (natjecanja, posjete sajmovima ribolovne opreme i sl.); vodi brigu o organizaciji i broju kola lige, domaćinima i provođenju natjecanja, pokreće stegovni postupak; pojedince i organizacije predlaže za dodjelu priznanja, te obavlja i druge poslove.
Odluke se donose većinom glasova nazočnih članova. U službenim natjecanjima mogu sudjelovati i članovi Managementa.
Manager - saziva sjednice Managementa kojemu predsjedava; potpisuje usvojene odluke i akte; brine o izvršenju odluka tijela HBL i koordinira djelatnosti HBL između sjednica; obavlja i druge poslove i zadatke utvrđene ovim Pravilnikom i odlukama HBL. Vodi brigu o organizaciji i provođenju lige za nacionalno prvenstvo.

ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 20.
Ovaj Pravilnik donosi Skupština HŠRS na prijedlog Upravnog odbora HŠRS., a mijenja se po postupku njegova donošenja.

Članak 21.
Tumačenje odredaba ovog Pravilnika daje Upravni odbor HŠRS.

Predsjednik HŠRS
Vladimir Sever